Sentralt stedsnavnregister

BrukerServiceWS

WS-Bean for no.statkart.stedsnavn.service.bruker.BrukerService.

Namespace: http://stedsnavn.statkart.no/ssr/wsapi/v1/service/bruker

Oversikt


init

Input

  Response

getPaaloggetBruker

Finner BrukerId for pålogget bruker, som kan brukes til å hente brukerinfomrasjon via no.statkart.stedsnavn.ssr.wsapi.v1.service.store.StoreServiceWSI StoreService.

Input

 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - id til pålogget bruker
  BrukerId
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

oppdaterBruker

Mulighet for å oppdatere egne brukerinnstillinger. Kun et knippe av innstillinger kan endres av brukeren selv.

Input

 • bruker - egen brukerinformasjon
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

oppdaterPassord

Oppdaterer passord til pålogget bruker. Dersom aktivering for brukeren er påslått starter aktivering for brukeren.

Input

 • eksisterendePassord - brukerens nåverende passord
 • nyttPassord - det nye passordet
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • ServiceException - dersom
  • eksisterendePassord ikke stemmer
  • nyttPassord er blandt brukerens sist benyttede passord
  ServiceException