Sentralt stedsnavnregister

EndringsloggServiceWS

WS-Bean for no.statkart.stedsnavn.service.endringslogg.EndringsloggService.

Namespace: http://stedsnavn.statkart.no/ssr/wsapi/v1/service/endringslogg

Oversikt


init

Input

  Response

findSisteEndringId

Finner siste endringId uavhengig av bobleklasse og filter.

Input

 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - siste endringId, kan være null
  EndringId
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findEndringer

Henter alle endringsobjekter etter gitt id for bobler av gitt type eller subtype. Endringsobjekt for id inkluderes ikke.

Input

 • id - id før første id som skal hentes. Kan være null.
 • domainklasse - domainklasse eller subtype herav for endringer som skal hentes.
 • filter - boblespesifikt filter som kan reduserere yterligere hvilke endringer som returneres
 • returnerBobler - angir om metoden skal returnere bobler i tillegg til endringer.
 • maksAntall - maksimalt endringer som skal hentes.
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - endringer som ble funnet med indikator for om det finnes fler endringer for gitt domainklasse og filter
  Endringer
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

calcEndringskontroll

Beregner kontroll for endringsobjekter

Input

 • id - id før første id som skal hentes, kan være null
 • domainklasse - klasse som skal hentes. Hvilke domainklasse som støttes er implementasjonsavhengig
 • filter - angir filter på endring
 • maksAntall - maksimalt antall endringer som skal hentes
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - beregnet kontroll
  Kontroll
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

calcObjektkontrollForList

Beregner kontroll for bobler med id-er i liste

Input

 • ids - id-er som skal danne grunnlag for beregningen
 • domainklasse - klasse som skal hentes. Hvilke domainklasse som støttes er implementasjonsavhengig
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - beregnet kontroll
  Kontroll
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException