Sentralt stedsnavnregister

KodelisteServiceWS

WS-Bean for no.statkart.stedsnavn.service.kodeliste.KodelisteService.

Namespace: http://stedsnavn.statkart.no/ssr/wsapi/v1/service/kodeliste

Oversikt


init

Input

  Response

getKodelister

Henter alle kodelister og alle deres koder.

Input

 • snapshotVersion - Tidspunkt for når kodene skal hentes fra
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - transfer med alle kodelister og koder
  KodelisteTransfer
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

getKodelisterEnkel

Henter alle kodelister og alle deres koder.

Input

 • stedsnavnContext -

Response

 • return - transfer med alle kodelister og koder
  KodelisteTransfer
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException