Sentralt stedsnavnregister

KommuneServiceWS

WS-Bean for no.statkart.stedsnavn.service.kommune.KommuneService.

Namespace: http://stedsnavn.statkart.no/ssr/wsapi/v1/service/kommune

Oversikt


init

Input

  Response

findAktiveKommuner

Henter alle aktive kommuner i Norge.

Input

 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - id til alle aktive kommuner
  KommuneIdList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findAlleKommuner

Henter alle kommuner i Norge, både aktive og utgåtte i løpet av systemets levetid.

Input

 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - id til alle aktive kommuner
  KommuneIdList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findKommune

Finner kommune med gitt kommunenummer.

Input

 • kommunenummer - kommunenummer, med eventuell ledende null
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - id til kommune
  KommuneId
 • ServiceException - ved feil, for eksempel dersom det ikke finnes noen kommune med gitt kommunenummer
  ServiceException

findKommuner

Finner kommuner med gitte kommunenumre.

Input

 • kommunenumre - kommunenumre, med eventuell ledende null
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - map fra kommunenummer til eventuell id
  StringTilKommuneIdMap
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findAktiveFylker

Henter alle aktive fylker i Norge.

Input

 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - id til alle aktive fylker
  FylkeIdList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findAlleFylker

Henter alle fylker i Norge, både aktive og utgåtte i løpet av systemets levetid.

Input

 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - id til alle aktive fylker
  FylkeIdList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findFylke

Finner fylke med gitt fylkesnummer.

Input

 • fylkesnummer - fylkesnummer, med eventuell ledende null
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - id til fylket
  FylkeId
 • ServiceException - ved feil, for eksempel dersom det ikke finnes noe fylke med gitt fylkesnummer
  ServiceException

findKommunerForFylker

Finner alle kommuner i gitte fylker, både aktive og utgåtte i løpet av systemets levetid.

Input

 • fylkeIds - id til fylkene hvis kommuner skal finnes
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - map fra fylkeId til lister med kommuneId for det fylket
  FylkeIdTilKommuneIdsMap
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findAktiveKommunerForFylker

Finner alle aktive kommuner i gitte fylker.

Input

 • fylkeIds - id til fylkene hvis kommuner skal finnes
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - map fra fylkeId til lister med kommuneId for det fylket
  FylkeIdTilKommuneIdsMap
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException