Sentralt stedsnavnregister

NavnesakServiceWS

WS-Bean for no.statkart.stedsnavn.service.navnesak.NavnesakService.

Namespace: http://stedsnavn.statkart.no/ssr/wsapi/v1/service/navnesak

Oversikt


init

Input

  Response

findNavnesakerForStedsnavnList

Finner alle navnesaker tilknyttet noen av gitte stedsnavn.

Input

 • stedsnavnIds - id til de stedsnavn man skal finne navnesaker for
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - map som angir for hvilke stedsnavn, hvilke navnesaker er tilknyttet
  StedsnavnIdTilNavnesakIdsMap
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findVedtakForNavnesaker

Finner alle vedtak som inngår i noen av gitte navnesaker.

Input

 • navnesakIds - id til de navnesaker man skal finne vedtak for
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - map som angir for hvilke navnesaker, hvilke vedtak som finnes
  NavnesakIdTilVedtakIdsMap
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findKlagerForVedtakList

Finner alle klager som er gjort mot noen av de gitte vedtak.

Input

 • vedtakIds - id til de vedtakene man skal finne klager for
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - map som angir for hvilke vedtak, hvilke klager som har blitt gjort på dem
  VedtakIdTilKlageIdsMap
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findSamlevedtakForVedtak

Finner alle Samlevedtak som er basert på et vedtak.

Input

 • vedtakIds - id til de vedtakene man skal finne samlevedtak basert på
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - map som angir for hvilke vedtak, hvilke samlevedtak som eventuelt finnes
  VedtakIdTilSamlevedtakIdsMap
 • ServiceException -
  ServiceException

findDelAvSamlevedtakForSamlevedtak

Finner alle DelAvSamlevedtak som inngår i noen av gitte samlevedtak.

Input

 • samlevedtakIds - id til de samlevedtakene man skal finne deler av
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - map som angir for hvilke samlevedtak, hvilke deler som finnes
  SamlevedtakIdTilDelAvSamlevedtakIdsMap
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findSkrivemaaterForNormering

Finner skrivemåter som matcher fritekst, tilhører et sted av en av gitte navneobjekttyper, ligger innenfor samlevedtakets vedtaksområde og er ikke knyttet til samlevedtaket fra før.

Input

 • fritekst - fritekst som skal matche fullnavnet
 • navneobjekttypeIds - navneobjekttypene stedet skal sjekkes mot. Tomt set eller null betyr alle.
 • samlevedtakId - samlevedtaket man skal finne skrivemåter for normering mot
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - liste med informasjon om skrivemåter som skal normeres
  SkrivemaateForNormeringList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findDelAvSamlevedtakForStedsnavnList

Finner alle DelAvSamlevedtak som er knyttet til gitte stedsnavn.

Input

 • stedsnavnIds - id til de stedsnavnene man skal finne del av samlevedtak for
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - map som angir for hvilke stedsnavn, hvilke deler av samlevedtak som finnes
  StedsnavnIdTilDelAvSamlevedtakIdsMap
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findAdressenavnsakForKommunerOgAar

Finner alle navnesaker for adressenavnvedtak i gitte kommuner for gitt år.

Input

 • aar - året
 • kommuneIds - kommunenes id-er
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - map som angir navnesak for hver kommune, eller null hvis navnesak ikke finnes
  KommuneIdTilNavnesakIdMap
 • ServiceException -
  ServiceException

findUbehandledeKlager

Input

 • kunIKlagesak - om man kun vil søke opp klager på vedtak i klagesaker
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - en liste id-er til klager det ikke er reist klagesak eller klagenemndsak fra
  KlageIdList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findUpaaklagdeVedtakIKlagesaker

Input

 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - en liste med id-er til vedtak i klagesaker, som ikke har blitt påklaget
  VedtakIdList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException