Sentralt stedsnavnregister

NedlastningServiceWS

WS-Bean for no.statkart.stedsnavn.service.nedlastning.NedlastningService.

Namespace: http://stedsnavn.statkart.no/ssr/wsapi/v1/service/nedlastning

Oversikt


findIdsEtterId

Henter et antall id-er etter en gitt id for bobler av en gitt type eller subtype.

Input

 • id - id før første id som skal hentes. Kan være null.
 • domainklasse - domainklasse eller subtype herav som skal hentes.
 • filter - boblespesifikt filter som kan reduserere yterligere hvilke id-er som returneres
 • maksAntall - maksimalt objekter som skal hentes.
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - id-ene sortert i stigende rekkefølge, tom liste hvis alle id-er har blitt hentet for gitt domainklasse og filter
  StedsnavnBubbleObjectIdList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findObjekterEtterId

Henter et antall bobler etter en gitt id for bobler av en gitt type eller subtype

Input

 • id - id før første boble som skal hentes. Kan være null.
 • domainklasse - domainklasse eller subtype herav som skal hentes.
 • filter - boblespesifikt filter som kan reduserere yterligere hvilke id-er som returneres
 • maksAntall - maksimalt objekter som skal hentes.
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - bobler sortert i stigende rekkefølge, tom liste hvis alle bobler har blitt hentet for gitt domainklasse og filter
  StedsnavnBubbleObjectList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

calcObjektkontrollForRange

Ikke implementert enda. Beregner kontroll for bobler med id-er i intervall "[fraId, tilId]"

Input

 • fraId - første id i intervall. Hvis null tas første id med i beregningen
 • tilId - siste id i intervall. Hvis null tas siste id med i beregningen
 • domainklasse - angir filter for domainklasse som skal inkluderes i beregningen.
 • filter - boblespesifikt filter som kan reduserere yterligere hvilke id-er som returneres
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - beregnet kontroll
  Kontroll
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

calcObjektkontrollForList

Ikke implementert enda. Beregner kontroll for bobler med id-er i liste

Input

 • ids - id-er som skal danne grunnlag for beregningen
 • domainklasse - angir domainklasse som skal danne grunnlag for beregningen.
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - beregnet kontroll
  Kontroll
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException