Sentralt stedsnavnregister

SoekServiceWS

WS-Bean for no.statkart.stedsnavn.service.soek.SoekService.

Namespace: http://stedsnavn.statkart.no/ssr/wsapi/v1/service/soek

Oversikt


init

Input

  Response

findSteder

Input

 • stedSoek - Søkekriteriene
 • beregnVisningsnavn - Beregner visningsnavn for stedene, dersom stedene skal presenteres som om det var lastet i kartet.
 • inkluderGeometri - Henter geometrien fra databasen. Bør kun brukes hvis man trenger geometrien.
 • stedsnavnContext -

Response

 • return - Steder som matcher søkekriteriene
  StedTreffList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findStedsnavn

Input

 • stedsnavnSoek - Søkekriteriene
 • beregnVisningsnavn - Beregner visningsnavn for stedene, dersom stedene skal presenteres som om det var lastet i kartet.
 • inkluderGeometri - Henter geometrien fra databasen. Bør kun brukes hvis man trenger geometrien.
 • stedsnavnContext -

Response

 • return - Stedsnavn som matcher søkekriteriene
  StedsnavnTreffList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findSkrivemaater

Input

 • skrivemaateSoek - Søkekriteriene
 • beregnVisningsnavn - Beregner visningsnavn for stedene, dersom stedene skal presenteres som om det var lastet i kartet.
 • inkluderGeometri - Henter geometrien fra databasen. Bør kun brukes hvis man trenger geometrien.
 • stedsnavnContext -

Response

 • return - Skrivemåter som matcher søkekriteriene
  SkrivemaateTreffList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findNavnesaker

Input

 • navnesakSoek - Søkekriteriene
 • stedsnavnContext -

Response

 • return - Navnesaker som matcher søkekriteriene
  NavnesakTreffList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findVedtak

Input

 • vedtakSoek - Søkekriteriene
 • stedsnavnContext -

Response

 • return - Vedtak som matched søkekriteriene
  VedtakTreffList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findSamlevedtak

Input

 • samlevedtakSoek - Søkekriteriene
 • stedsnavnContext -

Response

 • return - Samlevedtak som matcher søkekriteriene
  SamlevedtakTreffList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findBoeker

Input

 • soeketekst - Lucene-query, som blir begrenset til Bok-dokumenter av implementasjonen.
 • stedsnavnContext -

Response

 • return - treff i score-rekkefølge
  BokTreffList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findKartprodukter

Minst én av parametrene må være fylt inn.

Input

 • produktkodeId - finn kun kartprodukter av denne typen
 • kartblad - finn kun kartprodukter som er gitt kartblad
 • utgivelsesaar - finn kun kartprodukter utgitt dette året
 • stedsnavnContext -

Response

 • return - treff i score-rekkefølge
  KartproduktTreffList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findStederForMatrikkelenhetreferanse

Input

 • soek - Søkekriteriene
 • beregnVisningsnavn - Beregner visningsnavn for stedene, dersom stedene skal presenteres som om det var lastet i kartet.
 • inkluderGeometri - Henter geometrien fra databasen. Bør kun brukes hvis man trenger geometrien.
 • stedsnavnContext -

Response

 • return - Steder som matcher søkekriteriene
  StedMatrikkelenhetreferanseTreffList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findStedsnavnForMatrikkelenhetreferanse

Input

 • soek - Søkekriteriene
 • beregnVisningsnavn - Beregner visningsnavn for stedene, dersom stedene skal presenteres som om det var lastet i kartet.
 • inkluderGeometri - Henter geometrien fra databasen. Bør kun brukes hvis man trenger geometrien.
 • stedsnavnContext -

Response

 • return - Stedsnavn som matcher søkekriteriene
  StedsnavnMatrikkelenhetreferanseTreffList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findSkrivemaaterForMatrikkelenhetreferanse

Input

 • soek - Søkekriteriene
 • beregnVisningsnavn - Beregner visningsnavn for stedene, dersom stedene skal presenteres som om det var lastet i kartet.
 • inkluderGeometri - Henter geometrien fra databasen. Bør kun brukes hvis man trenger geometrien.
 • stedsnavnContext -

Response

 • return - Skrivemåter som matcher søkekriteriene
  SkrivemaateMatrikkelenhetreferanseTreffList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException