Sentralt stedsnavnregister

StedServiceWS

WS-Bean for no.statkart.stedsnavn.service.sted.StedService.

Namespace: http://stedsnavn.statkart.no/ssr/wsapi/v1/service/sted

Oversikt


init

Input

  Response

findStederInnenfor

Input

 • geometry - WKT for geometri det skal s√łkes innenfor
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - liste med id-er til steder innenfor geometri
  StedIdList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findStederForKommuner

Finner id for alle steder i gitte kommuner.

Input

 • kommuneIds - kommuneid-ene
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - map med stedsnavnid-er for hver angitt kommuneid
  KommuneIdTilStedIdsMap
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findStederForVegIds

Returnerer eventuelle sted-id-er i SSR for gitte veg-id-er fra matrikkelen.

Input

 • vegIds - vegid-verdiene fra matrikkelen
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - map med stedsnavnid-er for hver angitt vegid
  VegIdTilStedIdMap
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findStederForMatrikkelenhetIds

Returnerer eventuelle sted-id-er i SSR for gitte matrikkelenhet-id-er fra matrikkelen.

Input

 • matrikkelenhetIds - matrikkelenhetid-verdiene fra matrikkelen
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - map med stedsnavnid-er for hver angitt matrikkelenhetid
  VegIdTilStedIdMap
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException