Sentralt stedsnavnregister

StedsnavnServiceWS

WS-Bean for no.statkart.stedsnavn.service.stedsnavn.StedsnavnService.

Namespace: http://stedsnavn.statkart.no/ssr/wsapi/v1/service/stedsnavn

Oversikt


findStedsnavnIdsForIdents

Finner id-er gitt identer for stedsnavn.

Input

 • stedsnavnIdents - identer
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - map hvor key er ident, og value er id
  StedsnavnIdentTilStedsnavnIdMap
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findStedsnavnForSteder

Finner stedsnavn for gitte steder.

Input

 • stedIds - id-er for steder det skal finnes stedsnavn for
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - map hvor key er id for sted, og value er liste med id-er for underliggende stedsnavn
  StedIdTilStedsnavnIdsMap
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

findSekundaerfunksjoner

Input

 • stedsnavnIds - liste med id-er det skal søkes opp sekundærfunksjoner for
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - map hvor key er id til primærfunksjon, og value er liste med id-er for sekundærfunksjoner
  StedsnavnIdTilStedsnavnIdsMap
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException