Sentralt stedsnavnregister

StoreServiceWS

WS-Bean for no.statkart.stedsnavn.service.store.StoreService.

Namespace: http://stedsnavn.statkart.no/ssr/wsapi/v1/service/store

Oversikt


getObject

Henter ett objekt gitt id.

Input

 • id - id til objekt som skal hentes
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return -
  StedsnavnBubbleObject
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

getObjects

Henter flere objekter gitt id.

Input

 • ids - id-er til objektene som skal hentes
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return -
  StedsnavnBubbleObjectList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

getObjectsIgnoreMissing

Henter flere objekter gitt id, uten å feile hvis noen ikke finnes.

Input

 • ids - id-er til objektene som skal hentes
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return -
  StedsnavnBubbleObjectList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

getVersions

Finner alle tilgjengelige versjoner av et gitt objekt.

Input

 • id - id til objektet som skal undersøkes
 • start - finn kun versjoner gjeldende etter dette tidspunktet
 • end - finn kun versjoner gjeldende før dette tidspunktet
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - map hvor key er tidspunktet hver versjon oppstod, nøkkel er objektets id
  SnapshotVersionTilStedsnavnBubbleObjectIdMap
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

getVersionsForList

Finner alle tilgjengelige versjoner av gitte objekter.

Input

 • ids - id til objektene som skal undersøkes
 • start - finn kun versjoner gjeldende etter dette tidspunktet
 • end - finn kun versjoner gjeldende før dette tidspunktet
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - map hvor key er id til hvert objekt, hvor valuer er et map hvor key er tidspunktet versjonen oppstod
  StedsnavnBubbleObjectIdTilSnapshotBubbleIdsMap
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

lock

Låser et gitt objekt for oppdatering.

Input

 • id - id til objekt som skal låses
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - det låste objektet. Benytt denne utgaven for redigering. Tidligere returnerte utgaver kan være utdatert.
  StedsnavnBubbleObject
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

lockForList

Låser gitte objekt for oppdatering.

Input

 • ids - id-ene til objektene som skal låses
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return - de låste objektene. Benytt denne utgaven for redigering. Tidligere returnerte utgaver kan være utdatert.
  StedsnavnBubbleObjectList
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

unlock

Låser opp et gitt objekt slik at andre kan få lov til å arbeide med det. Man kan ikke selv endre på objektet lenger før nytt kall til lock.

Input

 • id - id til objektet som skal låses opp
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

unlockForList

Låser opp gitte objekter slik at andre kan få lov til å arbeide med dem. Man kan ikke selv endre på objektene lenger før nytt kall til lock.

Input

 • ids - id-ene til objektetene som skal låses opp
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • ServiceException - ved feil
  ServiceException

isLocked

Sjekker om et objekt er låst.

Input

 • id - til objektet som skal sjekkes
 • stedsnavnContext - kallkontekstinformasjon

Response

 • return -
  boolean
 • ServiceException - ved feil
  ServiceException