Sentralt stedsnavnregister

Release notes 1.1.0

Bug

 • [STED-256] - Sortering av uspesifiserte dokumenter
 • [STED-307] - Validering av korriger feilføring: skrivemåte kan ikke ha dokumentert klage, vedtak eller samlevedtak
 • [STED-315] - Mulighet for å angi administrativt område ved søk etter navnesak og vedtak
 • [STED-323] - Korriger feilføring, den siste skrivemåten er flyttet, men stedsnavnet er fortsatt aktivt
 • [STED-339] - Systemfeil ved lagring av kartlag
 • [STED-348] - Systemfeil ved legg til skrivemåte
 • [STED-357] - Registrer skrivemåte - Det er mulig å registrere to like skrivemåter av et stedsnavn
 • [STED-363] - Legge til offentlig dokumentasjon
 • [STED-366] - Systemfeil i "Legg til nytt stedsnavn" i registrer navnesak når ingen navn er valgt
 • [STED-375] - Søk etter skrivemåte med arkivreferanse
 • [STED-384] - Historikkfelter må være opsjonelle i API-et
 • [STED-390] - Navnesakstatus ubehandlet vises som uvurdert
 • [STED-393] - Maps som returnerer en-til-en må ha nillable=true i value
 • [STED-396] - Kladdefilene er tomme
 • [STED-398] - Tjeneste for registrering av stednavn mangler støtte for opprettelse av kartprodukter og bøker
 • [STED-402] - Rediger samlevedtak - Feilmelding i forbindelse med Digitaliser polygon

Improvement

 • [STED-349] - Etterregistrering av navnesak skal spesifisere dato for navnesak reist
 • [STED-362] - Å kunne registrere en opplysning på en ny skrivemåte med status Foreslått
 • [STED-369] - Utvidelse av objektinformasjonen med "Vedtatt av"
 • [STED-378] - Overskrifter og forklarende tekst i brukstilfeller
 • [STED-386] - Ny heading/ banner på stedsnavn.kartverket.no