Sentralt stedsnavnregister

Release notes 1.10.0

Bug

 • [STED-468] - Registrer samlevedtak, søk etter vedtak, feiler med "Område"
 • [STED-599] - Korriger stedsnavn til nytt sted - Fjerne krav om at skrivemåtestatus for historiske skrivemåter skal være dagens dato
 • [STED-898] - Modelldata for kommunerforsted oppdateres ikke ved "Rediger kommune..."
 • [STED-906] - Opprettelse av bruker med Inndata fra matrikkelen feiler
 • [STED-911] - Feil sammenligning av versjonsnumre
 • [STED-925] - Feil i beslutning om kommune er utgått
 • [STED-941] - SimpleMapPanel blir ikke koblet fra MapContext
 • [STED-965] - WKT-mapping må rette feil minus fra JTS

New Feature

 • [STED-860] - Importer fra bruksnavn som nytt stedsnavn
 • [STED-915] - Mulighet for brukeren til å ta en heap-dump
 • [STED-916] - Bytte ut Java Web Start
 • [STED-918] - Automatisk påføring av administrativ tilhørighet og default språkprioritering for Sted ved å bruke WFS
 • [STED-920] - Koble SSR-sted til matrikkelenhet som ikke har bruksnavn
 • [STED-922] - Brukstilfelle for feilføring av Sted/Stedsnavn/Skrivemåte
 • [STED-923] - Standard språkprioritering for kommune
 • [STED-973] - Brukstilfeller for veger som manglet adresse

Improvement

 • [STED-537] - Støtte for ny Java
 • [STED-758] - Slette konverteringskoden
 • [STED-863] - Håndtering av tilkoblingsfeil mot stedsnavn
 • [STED-919] - Standardvisning av matrikkelenhetens objektinformasjon i trefftabellen for matrikkelsøk og objektinformasjonsfanen
 • [STED-921] - Matrikkelsøk-trefftabell: Endre kolonneoverskrift fra "Fraskillingsdato" til "Etableringsdato"
 • [STED-962] - Forbedre tegneverktøyene
 • [STED-966] - Oppdatere forventede data i test av matrikkelintegrasjon
 • [STED-967] - Matrikkelintegrasjonen forventer ikke at matrikkelen nå har nynorske kodetekster