Sentralt stedsnavnregister

Release notes 1.2.0

Bug

 • [STED-297] - Skrivemåtesøk gir samme tilslag på offentlig og annen kartforekomst
 • [STED-420] - Innlegging av geometri på samlevedtak virker ikke
 • [STED-421] - Leverer feil data i endringslogg for StedsnavnTilleggsopplysningstypeKodeId.KildeFraSSR
 • [STED-447] - Skrivemåter hentes ut på uheldig måte i Endre prioritert skrivemåte
 • [STED-461] - Får registrert to navnesaker med saksnummer 1
 • [STED-478] - Navneobjekttype 6509 mangler og skal hete "Sjøvarde"

Improvement

 • [STED-258] - Søk og erstatt i normere navneledd mangler
 • [STED-327] - Logging av endringer i "Rediger navnesak"
 • [STED-355] - Korriger feilført eller dobbelregistrering - Navnestatus kontrolleres ved avslutning
 • [STED-387] - Søk etter skrivemåte med år, saksnr og løpenr i dokumentasjonen.
 • [STED-427] - Stedsnavnsøk som default søkefane når man starter klienten
 • [STED-428] - Registrer skrivemåte: "Kjerne" som default rekkefølgekode
 • [STED-431] - Informasjon om hva klienten holdt på med når den får feilmelding fra tjeneren
 • [STED-434] - Registrer- og Rediger skrivemåte: utvide listen med lovlige skrivemåtestatuser
 • [STED-436] - Kommunenummer i trefftabellene
 • [STED-438] - Det bør gå frem av applikasjonen om en er i test eller produksjon
 • [STED-453] - Brukstilfeller som oppretter navnesaker må gi brukeren beskjed om tilordnet saksnummer
 • [STED-458] - Fjern blokkering av korrigering av stedsnavn med navnesak eller samlevedtak
 • [STED-469] - Navnesaker som ikke har beskrivelse skal ha lov til å fortsette å ikke ha beskrivelse

New Feature

 • [STED-265] - Skill ut skrivemåte som nytt stedsnavn på samme sted
 • [STED-361] - Kunne kopiere trefflista til utklippstavla og deretter lime det inn i en tekstfil eller regneark
 • [STED-439] - Registrering av kommunale og fylkeskommunale vedtak fra innsendt skjema
 • [STED-441] - Ny stedtilleggsopplysningtypekode: «Adressekode»
 • [STED-442] - Støtte for utgåtte kommuner og fylker
 • [STED-443] - Informasjon om skrivemåtestatus og -statusdato ved søk etter stedsnavn