Sentralt stedsnavnregister

Release notes 1.3.0

Bug

 • [STED-491] - Det går ikke an å legge til kortnavn på Adressenavn
 • [STED-495] - Oppdateringsdato er påkrevd ved innsending
 • [STED-496] - Klage fjernes ikke fra lista når man reiser klagesak
 • [STED-498] - Fjern antagelse om at Kartforekomst og AnnenKartforekomst har posisjon ved kopiering av dokumentasjon
 • [STED-509] - Søketreffene har krav om mer informasjon enn de trenger
 • [STED-516] - Krasj ved rediger sted der jeg legger til kommuner

Improvement

 • [STED-493] - Oppgradere til SKIF 2.8 og Java 8
 • [STED-497] - Å kunne søke og/eller sortere i "Reis klagesak"
 • [STED-500] - Alle nivåer i objektinformasjonen skal være utvidet og vinduet bør være større
 • [STED-510] - Trefftabellen for stedsnavnsøk - Ny kolonne for visning av skrivemåtestatusen til den skrivemåten (evt. flere) som vises

New Feature

 • [STED-499] - Utvide språkode og språkprioriteringskode med skoltesamisk
 • [STED-502] - Skrivemåtesøk - Mulighet for å velge navnesakstatus som søkekriterium