Sentralt stedsnavnregister

Release notes 1.4.0

Bug

 • [STED-451] - Rediger skrivemåte: Skrivemåteststatus blir ikke endret hvis man ikke endrer statusdato
 • [STED-501] - Stedsnavn kan lagres uten å ha en prioritert skrivemåte
 • [STED-513] - Kortnavn adressetilleggsnavn fungerer ikke.
 • [STED-543] - Rediger og antagelig registrer navnesak, loggvinduet tar nesten all plass
 • [STED-550] - Systemfeil ved skill ut skrivemåte som eget stedsnavn
 • [STED-581] - Sørg for at unit-of-work lukkes i clean-up

New Feature

 • [STED-522] - Rediger skrivemåte - Kjør "Endre prioritert skrivemåte" hvis prioritert skrivemåtes status er endret.
 • [STED-523] - Registrer skrivemåte - Kjør "Endre prioritert skrivemåte" ved avslutning av registrering på eksisterende stedsnavn
 • [STED-524] - Korriger feilføring eksisterende sted - Kjør Endre prioritert skrivemåte ved fullføring
 • [STED-525] - Skill ut skrivemåte som nytt stedsnavn på samme sted - Kjør Endre Prioritert skrivemåte ved fullføring
 • [STED-526] - Slett vedtak 2 - Forbedring av funskjonalitet
 • [STED-536] - Forbedring av brukstilfellet "Registrer kommunale/fylkeskommunale vedtak"
 • [STED-544] - Skjermbilder med betinget visning i brukstilfeller
 • [STED-546] - Brukstilfeller der utgåtte kommuner kan velges

Improvement

 • [STED-492] - Kommuneendring 2018
 • [STED-494] - Forbedre måten systemet konfigureres
 • [STED-521] - Oppgradere GeoTools
 • [STED-527] - Registrer vedtak - Gjøre flere vedtak samtidig
 • [STED-529] - Standardisere nederste del av høyreklikkmenyen i trefftabeller og i kartvinduet
 • [STED-532] - Forbedring 2 av brukstilfellet "Registrer kommunale/fylkeskommunale vedtak"
 • [STED-547] - Forbedring av bakgrunnslasting av WMS
 • [STED-549] - Oppdatering av Valideringsregler for skrivemåte
 • [STED-553] - Korriger feilføring eksisterende sted - Å kunne flytte skrivemåter til vedtatt eller samlevedtatt stedsnavn
 • [STED-557] - Bruk connection pool til alt
 • [STED-566] - Endre prioritert skrivemåte, når det bare er en skrivemåte, bør ikke være mulig
 • [STED-574] - Validering av kortnavn ikke er for langt