Sentralt stedsnavnregister

Release notes 1.5.0

Bug

 • [STED-518] - Guice virker ikke med Java 9
 • [STED-541] - Brukeradministrasjonsbrukstilfellene i klienten er aktive for alle
 • [STED-548] - GeoTools virker ikke med Java 9
 • [STED-589] - Feil ved overføring av skrivemåte i "Korriger feilføring eksisterende sted"
 • [STED-590] - Registrering av kommunale vedtak krasjer når vedtaksdato ikke er utfylt
 • [STED-596] - Systemfeil ved korriger feilføring eksisterende sted, overføring av dokumentasjon eller skrivemåte
 • [STED-605] - Brukstilfelle korigere skrivefeil på skrivemåte.
 • [STED-610] - Visning av skoltesamiske karakterer i klienten feiler
 • [STED-617] - Korriger feilføring nytt sted gir systemfeil ved korriger navnestatus
 • [STED-621] - Minnelekkasje i geometriverktøyer
 • [STED-631] - Serialisering av navnesaker setter ikke encoding
 • [STED-634] - Fullfør registrering av navnesak feiler ved innlesing av fil
 • [STED-636] - StoreService.getVersions og getVersionsForList er ikke sperret
 • [STED-642] - Feil SRID i spørring
 • [STED-649] - Muligheten for å velge lag har endret seg i GeoTools 19
 • [STED-656] - Støtte for WMS-er kun med ett lag
 • [STED-657] - Man kan ikke gå tilbake og så frem igjen etter å ha overført noe i Korriger feilføring nytt sted
 • [STED-660] - Klienten går tom for minne

New Feature

 • [STED-603] - Behandle klage på flere vedtak samtidig.

Improvement

 • [STED-511] - Digitalisere stedsgeometrien fra kart i kommunale og fylkeskommunale vedtak
 • [STED-528] - Rediger navnesak: Forbedring av visning av egenskaper i stedsnavnlista og kartvinduet.
 • [STED-530] - Det må være mulig å søke på eksakt stedsnavn eller søke med %-tegn
 • [STED-568] - Kortnavn skal kunne lagres med lengde ihht matrikkelen
 • [STED-602] - Passordbytte for brukere
 • [STED-604] - Validering av vedtaksmyndighet mot navnesakstatus og skrivemåtestatus