Sentralt stedsnavnregister

Release notes 1.6.0

Bug

 • [STED-584] - Rediger skrivemåte, dato fjernes selv om skrivemåtestatus ikke endres
 • [STED-587] - Ved utskillelse av skrivemåte til stedsnavn blir vedtak tatt i bruk på begge stedsnavn
 • [STED-633] - Skill ut skrivemåte som nytt stedsnavn på samme sted - Feilmelding på grunn av ulike skrivemåtehistorikk
 • [STED-655] - Endre skrivemåte er låst etter feilmelding i registrer nytt sted
 • [STED-691] - Jobbserver gir feil på epostutsending for admin
 • [STED-696] - Reistrering av objekt med Privat eier som vedtaksmyndighet ikke mulig
 • [STED-699] - Slett vedtak sletter ikke klagesaker og klagenemndsaker
 • [STED-711] - Ufullstendig sortering av kartforekomster

New Feature

 • [STED-628] - Rediger skrivemåte må kunne takle kombinasjonen "Godkjent" og "Navn bestemt av navnemyndighet"
 • [STED-629] - Skill ut skrivemåte til nytt sted

Improvement

 • [STED-531] - Infofanen
 • [STED-538] - Oppgradere WebLogic
 • [STED-677] - Forbedring av byggesystemet
 • [STED-678] - Redusere bindingene til WebLogic
 • [STED-680] - Rette på skrivefeil "suport" i teksten til e-posten som varsler om passordbytte