Sentralt stedsnavnregister

Release notes 1.8.0

New Feature

 • [STED-762] - Ny datatype Matrikkelreferanse
 • [STED-765] - Behandling av nye adressenavn/vegnavn fra Matrikkelen
 • [STED-766] - Behandling av adressenavn/vegnavn som er slettet i Matrikkelen
 • [STED-770] - Ny rolle for behandling av adressenavn fra Matrikkelen
 • [STED-776] - Opprettelse av arbeidsliste over adressenavn fra Matrikkelen
 • [STED-778] - Årlig navnesak for hver kommune til bruk for adressenavnsvedtak
 • [STED-784] - Importer vegnavn fra Matrikkelen som adressenavn i SSR
 • [STED-786] - Sperre for endring av enkelte egenskaper for steder som er adressenavn
 • [STED-788] - Tjeneste for innsending av vegendringer fra matrikkelen
 • [STED-789] - Brukerrettighet for Matrikkelen i SSR
 • [STED-790] - Sperre for opprettelse av brukere som har samme navn som roller
 • [STED-809] - Område for kommuner

Improvement

 • [STED-750] - Adressenavn må tillate polygongeometri
 • [STED-810] - GeoTools 20.x